Η ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

logo31

Απόφοιτος Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
τ.Επιμελήτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Linköping και SÄS Σουηδίας.